Treści związane z technologą, która przewija się w naszej codziennej pracy — nasze przemyślenia, używane biblioteki, wyzwania spotykane w projektach.

Top-down vs Bottom-up TDD revealed

Side note: this article is written for people which are interested in TDD and software design. It assumes that a reader is familiar with such terms as TDD Schools, Software Architecture. If you are not confident about Software Architecture then there is comprehensive set of information about it. Software architecture is very wide term, if you want to dive in it, my suggestion is book “Clean Architecture” by Uncle Bob and its essence in this article.

Czytaj dalej »
Dmytro Konovalov

Accelerated Mobile Pages

Temat relatywnie nowego formatu od Google zwanego AMP pojawił się u nas w wewnętrznych rozmowach mniej więcej w środku 2017 roku i wywołał dosyć burzliwe dyskusje. Dla odmiany, tym razem nie była to dyskusja o wyższości Laravela nad Symfony, Reacta nad Angularem albo tabów nad spacjami — w tym przypadku gra toczy się o coś innego.

Czytaj dalej »
Maciej Łebkowski

Gatsby — nasz nowy stack do landing page

Po długim okresie realizowania tylko średnich i większych serwisów, zaczęliśmy robić więcej małych stron — landing page, strony promocyjne albo niewielkie site’y, które nie wymagają CMS-a.

Czytaj dalej »
Maciej Łebkowski

From `sync2.php` to Continuous Delivery

We have our semi-weekly presentations about various IT topics. This is the first one by Maciej Łebkowski about deployment tools and strategies. Slides are available on github

Czytaj dalej »